DruhRozpočtové příjmy v KčRozpočet
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 600000
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 5000
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 75000
1121 Daň z příjmů právnických osob 700000
1211 Daň z přidané hodnoty 1300000
1340 Poplatek za provoz systému KO 170000
1341 Poplatek ze psů 5000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 15000
1361 Správní poplatky 3000
1511 Daň z nemovitosti 280000
4112 Dotace ze státního rozpočtu NI 69500
3612-2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí – byty 137280
3613-2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí – ost. 5000
3639-2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16500
3722-2112 Příjmy z prodeje zboží 5000
3722-2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40000
6171-2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2000
6171-2112 Příjmy z prodeje zboží 1000
6310-2141 Příjmy z úroků 1000
6310-2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2000
  Rozpočtové příjmy celkem 3432780

 

DruhRozpočtové výdaje v KčRozpočet
2212 Silnice (místní komunikace)  
2212-5139 - Nákup materiálu 5000
2212-5169 - Nákup ostatních služeb 30000
2212-5171 - Opravy a údržba 400000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací  
2219-6121 - Budovy, stavby 300000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)  
2221-5139 - Nákup materiálu 2000
2221-5171 - Opravy a údržba 13000
2229 Ostatní záležitosti v dopravě (dopravní značení v obci)  
2229-5137 - DDHM 20000
2229-5139 - Nákup materiálu 10000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly  
2321-5021 - Ostatní osobní výdaje 3500
2321-5139 - Nákup materiálu 1000
2321-5169 - Nákup ostatních služeb 80000
2321-5171 - Opravy a údržba 100000
2121-6121 - Budovy, stavby, haly 2000000
3111 Předškolní zařízení  
3111-5331 - Neinvestiční dotace na činnost 280000
3314 Činnosti knihovnické  
3314-5021 - Ostatní osobní výdaje 5000
3314-5136 - Nákup knih, časopisů 10000
3314-5139 - Nákup materiálu 500
3314-5162 - Služby telekomunikací 7900
3314-5171 - Opravy a údržba 500
3314-5173 - Cestovné (dovážka knih z výměnného fondu) 600
3314-5339 - Neinvestiční transfer (Knihovna HK) 5000
3319 Ostatní záležitosti kultury – Obecní kronika  
3319-5021 - Ostatní osobní výdaje 3000
3319-5139 - Nákup materiálu 1000
3319-5169 - Nákup ostatních služeb 1000
3341 Rozhlas a televize  
3341-5169 - Nákup ostatních služeb 20000
3341-5171 - Opravy a údržba 20000
3341-5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky 3000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  
3349-5021 - Ostatní osobní výdaje 7100
3349-5169 - Nákup ostatních služeb 10000
3399 Záležitosti kultury  
3399-5021 - Ostatní osobní výdaje 2360
3399-5139 - Nákup materiálu 2000
3399-5169 - Nákup ostatních služeb 30000
3399-5175 - Pohoštění 10000
3399-5194 - Věcné dary 55000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost  
3419-5229 - Ostatní neinvestiční transfer - Sokol 25000
3525 Hospice  
3525-5229 - Ostatní neinvestiční transfer – hospic 2000
3612 Bytové hospodářství  
3612-5139 - Nákup materiálu 5000
3612-5171 - Opravy a údržba 30000
3631 Veřejné osvětlení  
3631-5154 - Elektrická energie 40000
3631-5171 - Opravy a údržba 70000
3632 Pohřebnictví  
3632-5321 - Neinvestiční transfery obcím 8000
3635 Územní plánování  
3635-5169 - Nákup ostatních služeb 110000
3639 Komunální služby a územní rozvoj  
3639-5329 - Ost. neivn. transfer 16245
3639-5362 - Platby daní a poplatků do st. rozpočtu 102
3721 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu  
3721-5169 - Nákup ostatních služeb 17000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů  
3722-5138 - Nákup zboží 8000
3722-5169 - Nákup ostatních služeb 320000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  
3745-5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160000
3745-5021 - Ostatní osobní výdaje 30000
3745-5031 - Povinné soc. pojistné 40000
3745-5032 - Povinné zdrav. pojistné 18000
3745-5134 - Výdaje na prádlo, oděv, obuv 1000
3745-5139 - Nákup materiálu 18000
3745-5154 - Elektrická energie 12000
3745-5156 - Pohonné hmoty a maziva 35000
3745-5169 - Nákup ostatních služeb 100000
3745-5171 - Opravy a údržba 200000
3745-5173 - Cestovné 3000
3769 Ostatní správa v ochraně živ. prostředí  
3769-5229 - Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. org. 2000
5512 Požární ochrana  
5512-5139 - Nákup materiálu 6000
5512-5151 - Studená voda 5000
5512-5154 - Elektrická energie 5000
5512-5156 - Pohonné hmoty 4000
5512-5171 - Opravy a údržba 60000
5512-5229 - Ostatní neinv. transf. nezisk a podob. organ. 10000
6112 Zastupitelstva obcí  
6112-5023 - Odměny členům zastupitelů 436000
6112-5032 - Povinné zdravotní pojištění 42000
6112-5173 - Cestovné 5000
6171 Činnosti místní správy  
6171-5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 260000
6171-5021 - Ostatní osobní výdaje 20000
6171-5031 - Povinné soc. pojištění 65000
6171-5032 - Povinné zdrav. pojištění 25000
6171-5038 - Povinné pojištění úrazové 2000
6171-5136 - Výdaje na knihy , časopisy 8000
6171-5137 - DDHM 20000
6171-5139 - Nákup materiálu 22000
6171-5151 - Studená voda 4000
6171-5153 - Plyn 40000
6171-5154 - Elektrická energie 20000
6171-5161 - Služby pošt 3500
6171-5162 - Služby telekomunikací 20000
6171-5166 - Výdaje na dodav. pořízení informací 10000
6171-5167 - Školení 5000
6171-5169 - Nákup ostatních služeb 50000
6171-5171 - Opravy a údržba 200000
6171-5172 - Výdaje na nákup softwaru a poč. programů 10000
6171-5173 - Cestovné 2000
6171-5175 - Pohoštění 2000
6171-5194 - Věcné dary 1000
6171-5229 - Ostatní neinvestiční transfery 2000
6171-5499 - Ostatní nerv. transfery obyvatelstvu 1000
6171-5901 - Rezervy 200000
6310 Příjmy a výdaje z úvěr, financ. operací  
6310-5163 - Služby peněžních ústavů 10000
6320 Pojištění  
6320-5163 - Služby peněžních ústavů 19119
6402-5364 Finanční vypořádání minulých let 9677
  Rozpočtové výdaje celkem 6313103
8115 Financování výdajů z minulých let 7500000

 

Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021 

Fotogalerie obce

Výsadba zeleně Výsadba zeleně Výsadba zeleně Výsadba zeleně Výsadba zeleně Výsadba zeleně Výsadba zeleně Výsadba zeleně Výsadba zeleně Výsadba zeleně

Naše partnerská obec
Těchlovice u Děčína

techlnlznak

Obec je členem sdružení

logo_venkov

Czechpoint

Poznámka: Dokumenty na těchto stránkách mohou být ve formátu PDF . Pokud se Vám dokumenty nezobrazují správně je nutno stáhnout prohlížeč Adobe Reader.
S

Tento web používá pro svoji funkci soubory cookies. Pokračováním v prohlížení těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookies. Další informace