Sazebník úhrad za poskytování informací

  • paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie)
10 Kč
  • fotokopie existujícího dokumentu (A4)
1,50 Kč
  • výtisk z tiskárny počítače (A4)
1,50 Kč
  • disketa
15 Kč
  • hodina práce (účtuje se každých započatých 30 minut)
60 Kč
  • poštovné
dle vynaložených nákladů
  • další náklady
dle vynaložených nákladů

Lhůty pro poskytování informací

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti:

  • do 30 dnů v roce 2000 (s možností prodloužení na 50 dnů),
  • do 23 dnů v roce 2001 (s možností prodloužení na 38 dnů), 
  • do 15 dní od roku 2002 (s možností prodloužení na 25 dnů).


      Tyto lhůty lze ze závažných důvodů prodloužit na zákonem stanovený maximální počet dní (uvedený v závorkách) s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

      Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů – od odložení.

      Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

      Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

      Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

      Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Naše partnerská obec
Těchlovice u Děčína

techlnlznak

Obec je členem sdružení

logo_venkov

Czechpoint

Poznámka: Dokumenty na těchto stránkách mohou být ve formátu PDF . Pokud se Vám dokumenty nezobrazují správně je nutno stáhnout prohlížeč Adobe Reader.
S

Tento web používá pro svoji funkci soubory cookies. Pokračováním v prohlížení těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookies. Další informace