Sazebník úhrad za poskytování informací

  • paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie)
10 Kč
  • fotokopie existujícího dokumentu (A4)
1,50 Kč
  • výtisk z tiskárny počítače (A4)
1,50 Kč
  • disketa
15 Kč
  • hodina práce (účtuje se každých započatých 30 minut)
60 Kč
  • poštovné
dle vynaložených nákladů
  • další náklady
dle vynaložených nákladů

Lhůty pro poskytování informací

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti:

  • do 30 dnů v roce 2000 (s možností prodloužení na 50 dnů),
  • do 23 dnů v roce 2001 (s možností prodloužení na 38 dnů), 
  • do 15 dní od roku 2002 (s možností prodloužení na 25 dnů).


      Tyto lhůty lze ze závažných důvodů prodloužit na zákonem stanovený maximální počet dní (uvedený v závorkách) s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

      Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů – od odložení.

      Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

      Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

      Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

      Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Fotogalerie obce

Dětský den Libčany Dětský den Libčany Dětský den Libčany Dětský den Libčany Dětský den Libčany Dětský den Libčany Dětský den Libčany Dětský den Libčany Dětský den Libčany Dětský den Libčany

Naše partnerská obec
Těchlovice u Děčína

techlnlznak

Obec je členem sdružení

logo_venkov

Czechpoint

Poznámka: Dokumenty na těchto stránkách mohou být ve formátu PDF . Pokud se Vám dokumenty nezobrazují správně je nutno stáhnout prohlížeč Adobe Reader.
S

Tento web používá pro svoji funkci soubory cookies. Pokračováním v prohlížení těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookies. Další informace