Pořadí Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu

022-2018

17.4.2018  Obec Těchlovice: Pozvánka na veřejné zasedání dne 25.4.2018 

021-2018

27.3.2018  Obec Těchlovice: Oznámení – sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci 

020-2018

27.3.2018  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Hradec Králové: Nedostatečně identifikovaný vlastník k 1.2.2018 

019-2018

9.3.2018  Obec Těchlovice: Zápis do Mateřské školy, Těchlovice 

018-2018

1.3.2018  Obec Těchlovice: Rozpočtové opatření obce č. 1/2018 

017-2018

22.2.2018  Obec Těchlovice: Konkurzní řízení na ředitelku Mateřské školy, Těchlovice 

016-2018

12.2.2018  Krajský úřad Královéhradeckého kraje: Veřejná vyhláška – Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) 

015-2018

5.2.2018  Obec Těchlovice: Výroční zpráva za rok 2017 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 

014-2018

27.1.2018  Obec Těchlovice: Výsledky II. Kola volby prezidenta ČR v obci Těchlovice 

013-2018

22.1.2018  Obec Těchlovice: Pozvánka na veřejné zasedání  

012-2018

22.1.2018  Obec Těchlovice: Záměr č. 4/2018 pronájem obecního bytu JIH v č.p. 90 Těchlovice 

011-2018-1

011-2018-2

22.1.2018  Obec Těchlovice: Záměr č. 3/2018 prodej pozemku p.č. 183/8 v k.ú. Těchlovice u Hradce Králové 

010-2018-1

010-2018-2

22.1.2018  Obec Těchlovice: Záměr č. 2/2018 prodej části pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Těchlovice u Hradce Králové 

009-2018-1

009-2018-2

22.1.2018  Obec Těchlovice: Záměr č. 1/2018 schválení stavby nového kabelového vedení 

008-2018

19.1.2018  Obec Těchlovice: Rozpočtový výhled MŠ Těchlovice 

007-2018

19.1.2018  Obec Těchlovice: Schválený rozpočet MŠ Těchlovice na rok 2018 

006-2018

19.1.2018  Obec Těchlovice: Rozpočtový výhled ve volebním období 2019 – 2022 

005-2018

19.1.2018  Obec Těchlovice: Schválený rozpočet obce Těchlovice na rok 2018 

004-2018

19.1.2018  Obec Těchlovice: Rozpočtové opatření č. 5/2017 

003-2018

15.1.2018  Obec Těchlovice: Výsledky 1. kola volby prezidenta České republiky v obci Těchlovice 

002-2018

9.1.2018  Obec Těchlovice: Poplatky vybírané na rok 2018 

001-2018

2.1.2018  Obec Těchlovice: Ceny za svoz TDO v roce 2018 – aktualizovaná příloha k OZV obce Těchlovice č. 2/2015 

 

Úřední deska rok 2017

Pořadí Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu

064-2017

22.12.2017  Obec Těchlovice: Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

063-2017

14.12.2017  11.1.2018  Obec Těchlovice: Pozvánka – jednání nová kanalizace v obci 

062-2017

1.12.2017  21.12.2017  Obec Těchlovice: Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelů obce Těchlovice 

061-2017

1.12.2017  21.12.2017  Obec Těchlovice: Návrh rozpočtového výhledu Mateřské školy, Těchlovice 

060-2017

1.12.2017  21.12.2017  Obec Těchlovice: Návrh rozpočtu Mateřské školy, Těchlovice 

059-2017

1.12.2017  21.12.2017  Obec Těchlovice: Návrh rozpočtového (střednědobého) výhledu obce Těchlovice 

058-2017

1.12.2017  21.12.2017  Obec Těchlovice: Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2018 

057-2017

1.12.2017  Obec Těchlovice: Oznámení o prvním zasedání členů OVK Těchlovice – volba prezidenta ČR 

056-2017

1.12.2017  Obec Těchlovice: Jmenování zapisovatele OVK Těchlovice – volba prezidenta ČR 

055-2017-1

055-2017-2

24.11.2017  11.12.2017  MMHK: Veřejná vyhláška: Rozhodnutí – Územní rozhodnutí o umístění stavby „Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Těchlovice“ 

054-2017

23.11.2017  Obec Těchlovice: Informace o poštu a sídle volebního okrsku pro volbu prezidenta ČR 

053-2017

13.11.2017  Obec Těchlovice: Stanovení počtu členů OVK v obci Těchlovice – VOLBA PREZIDENTA ČR 

052-2017-1

052-2017-2

10.1.2017  28.11.2017  Mikroregion Nechanicko: Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2018 a Rozpočtový výhled Mikroregionu Nechanicko 

051-2017

7.11.2017  27.11.2017  Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 

050-2017

2.11.2017  21.11.2017  Královéhradecký kraj: Veřejná vyhláška „Akutalizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území" 

049-2017-1

049-2017-2

26.10.2017  21.12.2017  Obec Těchlovice: Záměr obce Těchlovice č. 8/2017 

048-2017-1

048-2017-2

26.10.2017  21.12.2017  Obec Těchlovice: Záměr obce Těchlovice č. 7/2017 

047-2017-1

047-2017-2

26.10.2017  21.12.2017  Obec Těchlovice: Záměr obce Těchlovice č. 6/2017 

046-2017

23.10.2017  14.11.2017  ČEZ Distribuce: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Těchlovice dne 13.11.2017 

045-2017-1

045-2017-2

21.10.2017  9.11.2017  Obec Těchlovice: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Těchlovice 

044-2017-1

044-2017-2

20.10.2017  6.11.2017  MMHK: Oznámení – ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Těchlovice 

043-2017

16.10.2017  16.11.2017  Královéhradecký kraj: Oznámení společného jednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území 

042-2017

11.10.2017  Obec Těchlovice: Rozpočtové opatření č. 4/2017 

041-2017

6.10.2017  30.10.2017  Obec Těchlovice: Oznámení – sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci 

040-2017

5.10.2017  21.10.2017  Obec Těchlovice: Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. – 21.10.2017 

039-2017

2.10.2017  27.10.2017  Obec Těchlovice: Konkurzní řízení na ředitele/ku Mateřské školy, Těchlovice 

038-2017

18.9.2017  16.11.2017  ČEZ Distribuce, a.s.: Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů 

037-2017

15.9.2017  23.10.2017  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Nedostatečně identifikovaný vlastník, jehož nemovitost se nachází na území obce Těchlovice u Hradce Králové – stav k 1.8.2017 

036-2017

15.9.2017  23.10.2017  Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy 

035-2017

12.9.2017  29.9.2017  Obec Těchlovice: pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

034-2017

11.9.2017  29.9.2017  Obec Těchlovice: Záměr obce Těchlovice č. 5/2017 

033-2017

11.9.2017  29.9.2017  Obec Těchlovice: Záměr obce Těchlovice č. 4/2017 

032-2017

5.9.2017  21.10.2017  Obec Těchlovice: Jmenování zapisovatele a členů OVK – volby do PS Parlamentu ČR 

031-2017

5.9.2017  21.10.2017  Obec Těchlovice: Informace o počtu a sídle volebního okrsku – volby do PS Parlamentu ČR 

030-2017

21.8.2017  21.10.2017  Obec Těchlovice: Počet členů OVK – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

029-2017

13.7.2017  11.10.2017  Obec Těchlovice: Rozpočtové opatření č. 3/2017 

028-2017

30.6.2017  23.10.2017  Obec Těchlovice: Nabídka pracovního místa 

027-2017

12.6.2017  29.6.2017  Obec Těchlovice: Záměr obce Těchlovice č. 3/2017 

026-2017

12.6.2017  29.6.2017  Obec Těchlovice: Záměr obce Těchlovice č. 2/2017 

025-2017

12.6.2017  29.6.2017  Obec Těchlovice: Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 

024-2017-1

024-2017-2

024-2017-3

024-2017-4

024-2017-5

024-2017-6

024-2017-7

024-2017-8

12.6.2017  Obec Těchlovice: Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2016 

023-2017

19.5.2017  29.6.2017  Obec Těchlovice: Rozpočtové opatření č. 2/2017 

022-2017-1

022-2017-2

16.5.2017  23.10.2017  Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj: Nařízení Mor včelího plodu 

021-2017-1

021-2017-2

021-2017-3

021-2017-4

021-2017-5

021-2017-6

9.5.2017  25.5.2017  Mikroregion Nechanicko: Závěrečný účet za rok 2016 

020-2017

5.5.2017  18.5.2017  Obec Těchlovice: Pozvánka na veřejné zasedání 

019-2017-1

019-2017-2

28.4.2017  9.6.2017  Královéhradecká provozní, a.s. Hradec Králové: Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2016 

018-2017-1

018-2017-2

25.4.2017  18.5.2017  Obec Těchlovice: Záměr obce Těchlovice č.1/2017 – Stavba vodovodní přípojky Špráchalová Eliška 

017-2017-1

017-2017-2

017-2017-3

24.4.2017  9.6.2017  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj: Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2017 

016-2017

18.4.2017  18.5.2017  Obec Těchlovice: Porovnání cen všech položek výpočtu ceny stočného za kalendářní rok 2016 

015-2017

7.4.2017  21.4.2017  ZŠ a MŠ Libčany: Zápis do první třídy školní rok 2017/2018 

014-2017

23.3.2017  21.4.2017  MMHK, odb. stavební: Sp. Zn. MMHK/035468/2017 Oznámení „Zahájení společného řízení“ Rodinný dům s přístřeškem na odstavení osobních vozidel, včetně přípojky a domovního rozvodu vody a kanalizace, ČOV, akumulační jímky na dešťové vody, domovního rozvodu elektro, přeložky STL plynovodní přípojky a zpevněných ploch  

013-2017

23.3.2017  5.5.2017  Obec Těchlovice: Zápis do Mateřské školy, Těchlovice na školní rok 2017/2018 

012-2017

23.3.2017  15.5.2017  Obec Těchlovice: Odpady v obci - sběr 

011-2017

23.3.2017  5.5.2017  Obec Těchlovice: Konkurzní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy, Těchlovice 

010-2017-1

010-2017-2

17.3.2017  Mikroregion Nechanicko: Rozpočet Mikroregionu Nechanicko r. 2017, Rozpočtový výhled Mikroregionu Nechanicko 

009-2017-1

009-2017-2

17.3.2017  Obec Těchlovice: Rozpočet obce Těchlovice na rok 2017 a Rozpočtový výhled na obd. 2018 - 2021 

008-2017

6.3.2017  23.3.2017  Obec Těchlovice: Pozvánka na veřejné zasedání č. 2/2017 

007-2017

22.3.2017  19.5.2017  Obec Těchlovice: Návrh rozpočtového opatření obce Těchlovice č. 1/2017 

006-2017-1

006-2017-2

1.3.2017  21.4.2017  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Neznámý vlastník k 1.2.2017 Těchlovice 

005-2017-1

005-2017-2

005-2017-3

005-2017-4

8.2.2017  17.3.2017  LESY ČR, st.p.: Výběrové řízení – vodní nádrž Těchlovice 

004-2017

13.1.2017  18.4.2017  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj: Nová služba FÚ pro KHK 

003-2017

11.1.2017  30.11.2017  MMHK, odb. krizového řízení: Informace o výskytu ptačí chřipky a preventivní opatření na ptačí chřipku 

002-2017

9.1.2017  1.3.2017  Obec Těchlovice: Poplatky vybírané na rok 2017 

001-2017

9.1.2017  19.1.2017  Obec Těchlovice: Pozvánka na veřejné zasedání č. 1/2017 

<< Úřední deska 2018  Úřední deska 2016 >>

 

Úřední deska 2017 >>

Fotogalerie obce

Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den

Naše partnerská obec
Těchlovice u Děčína

techlnlznak

Obec je členem sdružení

logo_venkov

Czechpoint

Poznámka: Dokumenty na těchto stránkách mohou být ve formátu PDF . Pokud se Vám dokumenty nezobrazují správně je nutno stáhnout prohlížeč Adobe Reader.
S

Tento web používá pro svoji funkci soubory cookies. Pokračováním v prohlížení těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookies. Další informace